Να στείλετε μήνυμα
Μας ελάτε σε επαφή με
LEO

Τηλεφωνικό νούμερο : 13486085502

Υπαίθριο γραφείο

September 30, 2022

  Τα γραφεία εγκαθίστανται στις στέγες, τα βουνά, και το επίπεδο έδαφος. Ο εξοπλισμός σταθμών βάσης, ο εξοπλισμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, οι μπαταρίες, ο εξοπλισμός ελέγχου θερμοκρασίας, ο εξοπλισμός μετάδοσης, και άλλος ενισχυτικός εξοπλισμός μπορούν να εγκατασταθούν στο γραφείο, ή το διάστημα εγκαταστάσεων και η ικανότητα ανταλλαγής θερμότητας μπορεί να διατηρηθεί για τον ανωτέρω εξοπλισμό, ο οποίος μπορεί να εξασφαλίσει την κανονική λειτουργία του εσωτερικού εξοπλισμού. Ενεργοποιεί τα συνημμένα που παρέχουν την αξιόπιστη μηχανική και προστασία του περιβάλλοντος.

Το υπαίθριο γραφείο είναι άμεσα υπό την επήρεια φυσικό κλίμα, φιαγμένο από υλικά μετάλλων ή αμέταλλων, και δεν επιτρέπει στους χειριστές χωρίς αρχή για να εισαγάγει τη λειτουργία του γραφείου, για τις ασύρματες περιοχές επικοινωνίας ή τους συνδεμένους με καλώδιο τερματικούς σταθμούς περιοχών δικτύων για να παρέχει ένα υπαίθριους φυσικούς εργασιακό περιβάλλον και έναν εξοπλισμό συστημάτων ασφαλείας. Κατάλληλο για το υπαίθριο περιβάλλον, όπως η άκρη του δρόμου, τα πάρκα, οι στέγες, οι ορεινές περιοχές, και η επίπεδη εγκατάσταση εδάφους του γραφείου, το γραφείο μπορεί να εγκατασταθεί μέσα στον εξοπλισμό σταθμών βάσης, τον εξοπλισμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, την μπαταρία, τον εξοπλισμό ελέγχου θερμοκρασίας, τον εξοπλισμό μετάδοσης, και άλλο ενισχυτικό εξοπλισμό ή για την ανωτέρω διατηρημένη εξοπλισμός ικανότητα ανταλλαγής διαστήματος και θερμότητας εγκαταστάσεων, για την κανονική λειτουργία του εσωτερικού εξοπλισμού για να παρέχει ένα προστασίας αξιόπιστων γραφείο μηχανικής και του περιβάλλοντος.